ZAF

O zakladi

Osnutak

Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta je na sjednici 15. travnja 2008. godine je donijelo Odluku o osnivanju Zaklade Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ZAF), temeljem odredbe članka 4. Zakona o zakladama i fundacijama ("Narodne novine", broj 36/95 i 64/01). Inicijativu za osnivanje Zaklade Agronomskog pokrenulo je čelništvo AFZ početkom 2008. godine.

Rješenjem Središnjeg državnog uredu za upravu od 12. siječnja 2009. g. prihvaćen je Statut ZAF, a nakon formiranja Upravnog odbora (20. 3. 2009.) Zaklada je započela s radom.

Svrha Zaklade

Cilj zaklade je poticanje izvrsnosti u studiranju, inovativnom i stvaralačkom djelovanju među redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih (doktorskih) studija Agronomskog fakulteta. Zaklada će jednom godišnje dodjeljivati potpore, nagrade i stipendije najboljim studentima koji su svojim radom ostvarili iznadprosječne rezultate, odn. očituju sklonosti za znanstveni rad, u čijoj su provedbi sudjelovali zajedno s nastavnicima Fakulteta.

Imovina

Osnovnu imovinu od 50.000 kn je kao osnivač uplatio Agronomski fakultet, a ostala sredstva Zaklade se prikupljaju isključivo temeljem novčanih uplata od strane Donatora i Dobročinitelja. Donatorom Zaklade postaje svaka domaća ili strana pravna ili fizička osoba koja u korist Zaklade uplati najmanje 5.000 kuna ili odgovarajuću protuvrijednost u drugoj valuti. Dobročiniteljem Zaklade postaje svaka fizička osoba iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva uplatom iznosa od najmanje 500 kuna (studenti 100 kuna).

 

zaf

Donatori

2019

Agroproteinka d.d.
Alltech Hrvatska d.o.o.
Ireks aroma d.o.o.
Krmiva d.o.o
SANO d.o.o.
Koka d.d.
Kušić-promet d.o.o.