ZAF

O zakladi

Osnutak

Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta je na sjednici 15. travnja 2008. godine je donijelo Odluku o osnivanju Zaklade Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ZAF), temeljem odredbe članka 4. Zakona o zakladama i fundacijama ("Narodne novine", broj 36/95 i 64/01). Inicijativu za osnivanje Zaklade Agronomskog pokrenulo je čelništvo AFZ početkom 2008. godine.

Rješenjem Središnjeg državnog uredu za upravu od 12. siječnja 2009. g. prihvaćen je Statut ZAF, a nakon formiranja Upravnog odbora (20. 3. 2009.) Zaklada je započela s radom.

Svrha Zaklade

Cilj zaklade je poticanje izvrsnosti u studiranju, inovativnom i stvaralačkom djelovanju među redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih (doktorskih) studija Agronomskog fakulteta. Zaklada će jednom godišnje dodjeljivati potpore, nagrade i stipendije najboljim studentima koji su svojim radom ostvarili iznadprosječne rezultate, odn. očituju sklonosti za znanstveni rad, u čijoj su provedbi sudjelovali zajedno s nastavnicima Fakulteta.

Imovina

Osnovnu imovinu od 50.000 kn je kao osnivač uplatio Agronomski fakultet, a ostala sredstva Zaklade se prikupljaju isključivo temeljem novčanih uplata od strane Donatora i Dobročinitelja. Donatorom Zaklade postaje svaka domaća ili strana pravna ili fizička osoba koja u korist Zaklade uplati najmanje 5.000 kuna ili odgovarajuću protuvrijednost u drugoj valuti. Dobročiniteljem Zaklade postaje svaka fizička osoba iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva uplatom iznosa od najmanje 500 kuna (studenti 100 kuna).

 

zaf

Donatori

2020

Alltech Hrvatska d.o.o.
Kušić-promet d.o.o.
Osatina grupa d.o.o.
SANO d.o.o.
Krmiva d.o.o.
Perfa-bio d.o.o.

2019

Agroproteinka d.d.
Alltech Hrvatska d.o.o.
Ireks aroma d.o.o.
Krmiva d.o.o
SANO d.o.o.
Koka d.d.
Kušić-promet d.o.o.