ZAF

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade

Na temelju Statuta Zaklade Agronomskog fakulteta (ZAF) od 12. siječnja 2009. g., te postavljanja Zakladnih tijela (Rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu), Upravni odbor Zaklade na osnovi čl. 12. i čl. 13. Statuta raspisuje

NATJEČAJ
za podnošenje prijava za dodjelu
stipendija, potpora i nagrada najboljim studentima
u 2020. godini

Zaklada potiče izvrsnost u studiranju, inovativnom i stvaralačkom djelovanju studenata preddiplomskih, dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Agronomskog fakulteta u Zagrebu putem godišnjih stipendija, potpora i nagrada.

U 2019. godini Zaklada će dodijeliti:

1 stipendiju, 1 potporu i 1 godišnju nagradu

  • Stipendiju za ak. god. 2020./2021. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno i trajanju od 10 mjeseci mogu dobiti najbolji studenti 2. i 3. godine preddiplomskih studija i studenti diplomskih studija koji su postigli iznadprosječne rezultate u studiranju. Izvrsnost se procjenjuje temeljem ocjena položenih ispita, vremena studiranja, uključivanja u znanstveni i stručni rad Fakulteta tijekom studiranja,        te ostalih aktivnosti Fakulteta. Za stipendiju se ne mogu natjecati studenti koji već dobivaju stipendiju      iz nekog drugog izvora.
  • Jednokratnu potporu u iznosu do 5.000,00 kn mogu dobiti studenti dodiplomskih, diplomskih ili poslijediplomskih studija koji su se u dosadašnjem studiranju istakli u studiranju, znanstvenom i stručnom radu, uz jasno i konkretno obrazloženu namjenu potpore za daljnja istraživanja i stručno ili znanstveno usavršavanje (npr. za izradu diplomskog rada ili disertacije, za odlazak na usavršavanje na druga Sveučilišta, za obavljanje istraživanja vezanih uz izradu disertacije u inozemstvu, za tečaj stranih jezika ili stručni tečaj u svojoj struci i sl.). Prednost imaju kandidati čija istraživanja daju rezultate primjenjive u praksi (u tom slučaju obavezno je priložiti preporuku gospodarstvenika s obrazloženjem). Dobitnik jednokratne potpore dužan je u roku od 10 mjeseci dostaviti dokaze o utrošku sredstava za predviđenu namjenu (kopije računa, putnih karata i sl.).
  • Jednokratnu godišnju nagradu u iznosu od 4.000,00 kn mogu dobiti studenti dodiplomskih, diplomskih ili poslijediplomskih studija koji su svojim radom ostvarili zapažene rezultate u studiranju ili istraživanju (posebno vrijedan diplomski rad, disertacija ili drugi istraživački rad) i/ili koji su posebno doprinijeli promicanju Agronomskog fakulteta. Prednost imaju kandidati s rezultatima istraživanja koje je moguće primijeniti u praksi (u tom slučaju obavezno je priložiti preporuku gospodarstvenika s obrazloženjem).

Prijave na Natječaj trebaju sadržavati ime i prezime, OIB i JMBG, adresu prebivališta, naziv kategorije za koju se natječe, presliku prve dvije stranice indeksa, prijepis ocjena svih položenih ispita te podrobno obrazloženje razloga prijave sukladno kategoriji za koju se pristupnik natječe. Uz prijavu je potrebno priložiti preporuku dvaju nastavnika, a uz točke 2. i 3., ukoliko se radi primjenjivosti rezultata istraživanja u praksi i preporuku gospodarstvenika kao dokaz. Uz točku 1. i potpisanu Izjavu da pristupnik ne dobiva stipendiju iz nekog drugog izvora. Uz prijavu se mogu priložiti i drugi dokumenti kao dokaz izvrsnosti, odnosno ispunjavanja traženih kriterija.

Jedna osoba može se natjecati samo u jednoj kategoriji.

Prijave slati poštom na adresu:

Zaklada Agronomskog fakulteta (za Natječaj),
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb,
ili predati u pisarnici Agronomskog fakulteta do:

21. srpnja 2020. godine

Prema Statutu i Pravilniku ZAF, Odluku o dobitnicima stipendija, potpora i nagrada donosi Upravni odbor ZAF, temeljem preporuke stručnog povjerenstva po primitku prijava, a dodjela će se izvršiti krajem rujna 2017., u sklopu proslave Dana Agronomskog fakulteta.

Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči Fakulteta i na web-stranici http://zaklada.agr.hr. Informacije i kontakt: zaklada@agr.hr

Dokumenti

Za pogledati dokumente potreban je Adobe Acrobat Reader »download.

zaf

Donatori

2020

Alltech Hrvatska d.o.o.
Kušić-promet d.o.o.
Osatina grupa d.o.o.
SANO d.o.o.
Krmiva d.o.o.
Perfa-bio d.o.o.

2019

Agroproteinka d.d.
Alltech Hrvatska d.o.o.
Ireks aroma d.o.o.
Krmiva d.o.o
SANO d.o.o.
Koka d.d.
Kušić-promet d.o.o.