ZAF

Dobitnici sredstava Zaklade

Dobitnici sredstava Zaklade za 2017. godinu

 1. Jednokratna potpora
  • Marija Zrnić - u iznosu 5.000,00 kn
  • Martina Kovačević - u iznosu 5.000,00 kn
 2. Jednokratna godišnja nagrada u bruto iznosu 4.000,00 kn
  • Helena Virić Gašparić

Povelje će se biti uručene dobitnicima na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća 29. rujna 2017. godine.

Dobitnici sredstava Zaklade za 2016. godinu

 1. Stipendija za ak. god. 2016./2017. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno i trajanju od 10 mjeseci
  • Martina Mrganić
 2. Jednokratna potpora
  • Helena Senko - u iznosu 5.000,00 kn
  • Ana Pintar - u iznosu 5.000,00 kn
 3. Jednokratna godišnja nagrada u bruto iznosu 4.000,00 kn
  • Matea Petar i Mislav Kontek
  • Višeslav Glavinović

Povelje će se biti uručene dobitnicima na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća 23. rujna 2016. godine.

Dobitnici sredstava Zaklade za 2015. godinu

 1. Stipendija za ak. god. 2015./2016. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno i trajanju od 10 mjeseci
  • Valentina Šoštarčić
 2. Jednokratna potpora
  • Petra Pozder - u iznosu 3.000,00 kn
  • Ana Bartolinčić - u iznosu 3.000,00 kn
 3. Jednokratna godišnja nagrada u bruto iznosu 4.000,00 kn
  • Marija Zrnić

Dobitnici sredstava Zaklade za 2014. godinu

 1. Stipendija za ak. god. 2014./2015. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno i trajanju od 10 mjeseci
  • Vesna Janjić
 2. Jednokratna potpora u bruto iznosu 5.000,00 kn
  • Maja Čačija
  • Doroteja Krivić
 3. Jednokratna godišnja nagrada u bruto iznosu 4.000,00 kn
  • Luka Radiček
  • Petra Škrlec

Dobitnici sredstava Zaklade za 2013. godinu

Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 11.07.2013. dobitnici za 2013. godinu su:

 1. Stipendija za ak. god. 2013./2014. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno i trajanju od 10 mjeseci
  • Petar Spevec
 2. Jednokratna potpora u bruto iznosu 5.000,00 kn
  • Igor Đekamati
 3. Jednokratna godišnja nagrada u bruto iznosu 4.000,00 kn
  • Vjera Kovačević
  • Ines Hrdalo

2012.

Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 16.07.2012. dobitnici za  2012. godinu su:

 1. Stipendija za ak. god. 2012./2013. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno i trajanju od 10 mjeseci
  • Maja Jurkas
 2. Jednokratna potpora
  • Monika Zovko - u iznosu 4.000,00 kn
  • Joško Kaliterna - u iznosu 4.000,00 kn
  • Silvio Šimon - u iznosu 3.000,00 kn
 3. Jednokratna godišnja nagrada u bruto iznosu 4.000,00 kn
  • Ivana Pajač Živković
  • Ana Hranilović

2011.

Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 14.07.2011. dobitnici za  2011. godinu su:

 1. Stipendija za ak. god. 2011./2012. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno i trajanju od 10 mjeseci
  • Helena Virić
  • Maja Jurkas
 2. Jednokratna potpora u bruto iznosu 5.000,00 kn
  • Natalija Galzina
  • Vilim Filipović
 3. Jednokratna godišnja nagrada u bruto iznosu 4.000,00 kn
  • Goran Fruk

2010.

Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 07.07.2010. dobitnici za 2010. godinu su:

 1. Stipendija za ak. god. 2010./2011. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno i trajanju od 10 mjeseci
  • Josip Bišćanić
 2. Jednokratna potpora kao stipendija u iznosu do 5.000,00 kn
  • Damir Bertić - u iznosu 2.000,00 kn
  • Darko Vončina - u iznosu 5.000,00 kn
  • Ivan Juran - u iznosu 3.000,00 kn
 3. Jednokratna godišnja nagrada kao stipendija u iznosu od 4.000,00 kn
  • Miroslav Bukan
  • Igor Palčić

2009.

Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 07.07.2009. dobitnici za 2009. godinu su:

 1. Stipendija za ak. god. 2009./2010. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno i trajanju od 10 mjeseci
  • Josip Bišćanić
 2. Jednokratna potpora u iznosu od 5.000,00 kn
  • Tomislav Kos
  • Sara Godena
  • Darija Bendelja
 3. Jednokratna godišnja nagrada u iznosu od 4.000,00 kn
  • Darko Preiner
  • Lana Matijević

zaf

Donatori

2011

Agroproteinka d.d.,
BC institut d.d.,
Grgić vina d.o.o.,
Pioneer-sjeme d.o.o.

2010

Agroproteinka d.d., Jan-Spider d.o.o., Grgić vina d.o.o.,Rimc d.o.o., Pioneer-sjeme d.o.o., Viro tvornica šećera d.d., Croatiakontrola d.o.o.

2009

Petrokemija d.d., Viro tvornica šećera d.d., Croatiakontrola d.o.o., Badel 1862 d.d., Jan-Spider d.o.o., Zagrebačka banka d.d., Iločki podrumi d.d., Fera Vino d.o.o., Grgić vina d.o.o., Agrolaguna d.d., RIMC d.o.o., Agroproteinka d.d., Pioneer sjeme d.o.o.